Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Brigádní generál Václav Vlček
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.O.

Co s armádou v novém bezpečnostním prostředí?

Doc. PhDr. Ján Buza lka, CSc., doc. Ing. Josef Dvořák, CSc. Dekontaminační opatření v ochraně obyvatelstva
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ekonomická válka - staronový fenomén mezinárodníbezpečnostiEkonomická válka - staronový fenomén mezinárodníbezpečnosti
  English AnnotationEnglish Annotation
Kapitán Ing. Bohuslav Pernica K čemu fuzzi, když je to kvazi (odměňování)
 

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák Matice vlivů vojenského výcviku na životní prostředí
Mgr. Jiří Hodný Média a vztahy s veřejností ve válce v Perském zálivu
Ing. Svatopluk Kunc Náklady v AČR
Podplukovník doc. Ing. František Malík, CSc.

Nastřelení tankového kanónu tanku T-72 na skutečnou dálku

Ing. Jiří Dušek, podplukovník Ing. Roman Horák, CSc.

Nový způsob rozpočtování a účetnictví v rezortu obrany Velké Británie

  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Jaroslav Tvrdík

Problematika nákupu nadzvukových letounů a její propojení s reformou ozbrojených sil Armády České republiky

JUDr. Libor Nedorost, Ph.O. , JUDr. Zdeněk Sovák

Strážní služba v rozhodovací praxi trestních soudů

Podplukovník Ing. Stanislav Mrvka Úkoly AČR při zabezpečování požadavků krizového plánování na regionální úrovni
  VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY
Podplukovník PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. Výroční přezkoušení tělesné výkonnosti v AČR
  Význam speciálních operací se soustavně zvyšuje
PhDr. Antonín Rašek Předpoklady tvorby bezpečnostní politiky po vstupu České republiky do Evropské unie