Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
  Bin Ládin - muž, který vyhlásil válku Americe
 

Bezpečnostní rada státu vyhlašuje

podmínky pro udělení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2003

Miloslav Havlín

Co přinesla novela zákona o vojácích

z povolání

  English Annotation
Plukovník Ing. Jozef Rychel, doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc .

Financování vojenských schopností a vojenská strategie počátku 21. století

PhDr. Antonín Rašek Ke koncepci výstavby profesionální AČR
Ing. Vlastimil Šedivý

Kontejnerová střední skříňová sendvičová karosérie v základním provedení se základní technologií - KSSSK

Plukovník Ing. Jaroslav Turecký

Místo a úloha Českého telekomunikačního úřadu při řešení krizových situací

Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc. Možnosti ocenění vlivu výcviku na životní prostředí
Podplukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., plukovník Ing. Jan Englich

Operační příprava státního území v současnosti, perspektivy a vývojové tendence

  Plukovník v. v. František Kaplan
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Procházka

Přístupy k řešení projektu obranného výzkumu POTŘEBY

Vladimír Poskočil Proč právě celoplošná klimatizace?
Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Procesy plánování obrany ČR
Podplukovník Ing. Roman Horák, CSc., plukovník doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc.

Racionalizace ekonomického zabezpečení

(ekonomiky) AČR

  REKVALIFIKACE 2003
Kapitán Ing. Bohuslav Pernica

Vojáci základní služby a demokratická kontrola ozbrojených sil v České republice

Pplk. Mgr. Ladislav Chaloupský, PhDr. Marie Jandová, CSc., Mgr. Kryštof Špidla Vojenský slang a jeho proměny
Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad preventivními rehabilitacemi
 

Strategické poznatky z války Spojených

států proti teroristické organizaci Al Kajda

PhDr. Antonín Rašek, PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. a kol. Ustavení komplexního systému řízeni bezpečnosti České republiky