Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Ivo Hlaváč Bezpečnost, nebo svoboda…? – falešná volba
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Experimentální cvičení jednotek opozičních sil se simulátory MILES jako přínos k rozvoji taktiky pěchoty
  Generálmajor in memoriam Richard Zdráhala
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky
Ing. Ladislav Středa, CSc., MUDr. Stanislav Brádka Jak dál v kontrole zákazu biologických a toxinových zbraní?
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda
Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Kolik nás co stojí?
  Matice ohrožení
  Nová ruská raketová technologie
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Odborná a speciální příprava
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., PhDr. Antonín Rašek Padesátiletí čtvrté světové války
Pplk. Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc, JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS Právní rámec a civilní aspekty vedení soudobých operací
  Představení autorů tohoto čísla
Plukovník v. v. František Němec Příplatek na bydlení určitě neznamená prokletí
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Problém spravedlnosti na příkladu zajišťování bydlení v profesionálních ozbrojených silách
Jean-Christophe Bechon Problémy asymetrie
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Program bezpečnostních (obranných) investic NATO a plán operační přípravy státního území České republiky
Npor. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D. Rozvoj lidských zdrojů
PhDr. Antonín Rašek

Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období

  Středně těžké síly
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Terminologie a civilní nouzová připravenost
  Udělena Cena Jaroslava Jandy
Ing. Jiří Dušek V plánování a rozpočtování v rezortu MO se nedá improvizovat!
Ing. Miroslav Jurenka Vzdělávání v oblasti krizového řízení
Ing. Antonín Krásný, CSc Zamyšlení nad bezpečnostním vývojem ve vztahu k České republice