Redakční rada

Nabídka akcí

Celý článek:         pdf file
Obsah:
PhDr. Hana Bušinová Důležitost jazykových znalostí v životě absolventa vysoké vojenské školy
plk. v zál. Petr Majer Generálmajor v. v. Miloš Knorr – veterán druhé světové války
  Geopolitika terorismu
nadporučík Ing. David Řehák

Chráněná území a jejich možná klasifikace při hodnocení vlivu vojenského výcviku

  Izrael a konflikt nízké intenzity
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. Jak je to s vojenskou vědou ...
Mgr. Helena Buchtová, RNDr. Eva Staňková

Jazyková příprava z pohledu studentů vojenské vysoké školy

JUDr. Miroslav Tůma

Kritický význam zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení v Ruské federaci a v některých dalších zemích Společenství nezávislých států

PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Možnosti participace vojáků na politickém procesu v USA, Německu a České republice
Mjr. Ing. Libor Kutěj Možnosti zpravodajství pro mezinárodní bezpečnost
PhDr. Vlasta Nepivodová Několik poznámek k testování
JUDr. Ivan Kudela O slavné bitvě u Zborova
  Představení autorů tohoto čísla
Kpt. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D., prap. Petra Müllerová Přídavek na bydlení – požehnání, nebo prokletí?
Por. Ing. Petra Vráblíková Psychický teror v pracovních podmínkách
PhDr. Antonín Rašek Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období
Ing. Michal Pešan, Mgr. Antonín Mládek, Ph.D. Standardizace v zemích Severoatlantické aliance a v zemích Evropské unie ve vztahu ke krizovému plánování železniční dopravy České republiky
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc Strategická vize transformace NATO
  Strategické školení důstojníků
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Velitel-manažer a řešení konfliktů
PhDr. Jan Duchek Zpravodajské služby při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky
Luboš Dobrovský K obranné politice České republiky
  Podpora speciálních operací informačními operacemi