Redakční rada

Nabídka akcí

Konrád Antonín

Mgr. Antonín Konrád (plk. v zál.), nar. 1944, absolvent oboru Vojenská geodézie a kartografie v Ženijním technickém učilišti v Bratislavě (1964), geodetické a topografické práce na státních hranicích a ve VVP (1964-1970). Dálkové studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (1969-1976), 10 let tělovýchovný náčelník pluku. V letech 1980-1993 různé funkce na úseku bojové a tělesné přípravy vojenské i nevojenské části Civilní obrany federálního štábu CO (později Hlavního úřadu CO MO). Odbor tělovýchovy GŠ (1994-1997). Zástupce náčelníka Vojenského oboru FTVS UK v letech 1997-2000, po odchodu do zálohy odborný asistent tamtéž. Orientuje se na teorii vojenské tělovýchovy a k ní vázané interní normativní akty MO.

25/01/2010