Redakční rada

Nabídka akcí

Tomášeková Lenka

Mgr. Lenka Tomášeková, nar. 1980, vyštudovala pedagogiku na Trnavskej univerzite v Trnave. Je externou doktorandkou Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, študijný odbor Národná a medzinárodná bezpečnosť. Od roku 1999 pracuje ako profesionálna vojačka OS SR. Momentálne vykonáva štátnu službu u Dopravného krídla Kuchyňa. V rámci vedeckého výskumu sa zaoberá predovšetkým problematikou súčasného bezpečnostného prostredia.

12/05/2015