Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Slovo vydavatele
PhDr. Jaroslav Janda K základním funkcím a cílům rezortu obrany a projektování jeho systémů organizace a řízení
PhDr. Antonín Rašek Dědictví a šance pro novou českou a slovenskou armádu
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní politika českého státu

PhDr. Peter Paducha, PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.

K předpokladům pro rozvoj vojáků – občanů budoucí české armády
Doc. PhDr. Jaromír Cvrček Rozdělení armády a společenskovědní poznání jako hodnoty

Plukovník gšt. Ing. Miroslav Škrabal, Generálmajor v zál. Ing. Otakar Vlach, CSc.

Přístupy k vypracování vojenské doktríny České republiky a Slovenské republiky
Plukovník doc. Ing. Jiří Strnádek CSc. Systém obrany státu a úloha armády v něm jako státotvorné atributy
Ing. Milan Štembera, CSc. K některým problémům obrany rozděleného Československa
Plukovník Ing. Jiří Fučík Českou armádu, nebo vládní vojsko?
Podplukovník Ing. Jan Mestek Otázky
Plukovník Ing. Miloš Adamec Problematika vyzbrojování armád nástupnických států

Plukovník Ing. Egon Kratochvíl, Plukovník Ing. Miroslav Veselý

Informační a logistická kompatibilita – podmínka spolupráce s armádami NATO
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Úvahy o profesionalizaci armád nástupnických států po zániku ČSFR
Podplukovník PhDr. Přemysl Duben Česká veřejnost o armádě
Podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc. Profesionalizace a dělení armády
Generálmajor PhDr. Tibor Hochsteiger Zkušenosti z dělení armád ve dvacátém století
  Řízení resortu obrany - kompetence
  Parlamenty vyspělých demokratických států a vojenská ekonomika
  Globální strategický pohled:nová éra konfliktů