Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Bezpečnostní strategie České republiky
Major Mgr. Otakar Patočka Bylo dříve více změn než nyní?
  Dobrovolná, nebo povinná vojenská služba
PhDr. Antonín Rašek Vytváření a realizace bezpečnostní politiky České republiky v devadesátých letech
RNDr. Petr Nečas Profesionální armáda: klady a zápory
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Problematika obrany z ekonomického hlediska
Pplk. gšt. Ing. Jiří Hanus, CSc. Řešení systému managementu obranné akvizice
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan První terminologická konference
Pplk. Ing. Milan Hanousek Tvorba variant bojové činnosti
Pplk. Ing. Igor Kandráč Zkušenosti z přípravy jednotek pro mírové operace
  Hlasují pro profesionální armádu
Plk. Robert Aitken Nejlepší malá armáda na světě
Kontradmirál Herman H. J. Ploeg Dynamická organizace v dynamickém prostředí
Genmjr. Maurice Derycker, plk. A. van Renterghem Některé zkušenosti z profesionalizace belgické armády
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Otázky informatizace rezortu obrany
Ing. Václav Svoboda Informatizace a řízení zdrojů v rezortu obrany
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. K projektům obranného výzkumu
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Význam francouzské vojenské mise pro výstavbu československé branné moci
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Pojetí opatření k zajištění bezpečnosti
PhDr. Milada Hanáková, CSc. Přínos nových členů NATO: Obraz Polska
Pplk. Ing. Miroslav Štangl, CSc. Jak budou vybaveny armády po roce 2000?
Plk. doc. Ing. Aleš Komár, CSc. Environmentální bezpečnost - součást bezpečnosti státuEnvironmentální bezpečnost - součást bezpečnosti státu
  Novináři a vojáci: nezbytná spolupráce
  Geopolitika rozšiřování Severoatlantické aliance
  Soudržnost i rozpory
  Podplukovník generálního štábu Hynek Souhrada
  Major dělostřelectva Jaroslav Krátký
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla