Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Vojenská strategie České republiky
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. K nové Strategické koncepci Aliance
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan Harmonizace standardizace v NATO s problematikou obranného plánování
Ing. Josef Janošec, CSc. Budoucnost trendových analýz pro orientaci obranného výzkumu ve vztahu k NATO
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Nevojenská obrana - nový termín v oblasti obranného plánování
Mgr. Zdeněk Kříž Role politologie při vzdělávání vojenského profesionála
Plk. Ing. František Valach, CSc. Strategie pro 21. století
Pplk. Ing. Milan Hanousek Analýza variant bojové činnosti
Pplk. Ing. Igor Kandráč Zkušenosti z mírových operací
  Jaké jsou úkoly vzdušných sil?
  Letectvo v mírových a humanitárních operacích
Por. Ing. Bohuslav Pernica Centralizace verzus decentralizace
PhDr. Antonín Rašek Rozpaky nad Bezpečnostní strategií České republiky
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Koncepce informatizace rezortu obrany 1999 - KIRO 99
  Hledání vnitřního nepřítele?
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Koncepce systému orgánů krizového řízení
  Od Vietnamu ke Kosovu
  Použití přesných řízených zbraní
  Strategická letecká ofenziva: válka budoucnosti?
  Cyklus hodnocení boje
  Podpora hostitelskou zemí a grémium národních teritoriálních veliteli
  Cvičení krizového managementu HEXAGRANT 99
  Plukovník Josef Tlach
  Anglické anotace
  Představení tohoto čísla