Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Koncepce výstavby rezortu obrany

Pplk. gšt. Ing. František Lapáček,

Ing. Milan Crhák

Komentář k nové koncepci výstavby AČR
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Strategická koncepce stability a bezpečnosti pro 21. století a požadavky na obranný průmysl
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Jaderná síla NATO v novém bezpečnostním prostředí
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Jaká by měla být národní obranná průmyslová základna?
Plk. gšt. Ing. František Kozák Půl století od vzniku chemického vojska
Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. První zkušenosti z činnosti systému obranného plánování
Plk. gšt. Ing. Jan Duda Plánování a zabezpečení civilních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Vztahy a vazby obranného, civilního nouzového a krizového plánování

Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc.,

plk. Ing. Oldřich Hoďánek

Jak dál v obranném plánování?Jak dál v obranném plánování?
Pplk. Ing. Milan Hanousek Rozhodnutí velitele a jeho realizace
Pplk. Ing. Dimitrov Valiska, Ph.D. Mnohonárodní logistika v operacích NATO
  Plánování polního tažení: vojevůdcovské umění
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Úkoly Armády České republiky a jak je naplňovat

Ing. František Greiner,

PhDr. Antonín Rašek

K organizační výstavbě rezortu obrany a armády
Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Konfrontace přístupu - podruhé
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Je efektivnost pojmem patřícím historii?
Plk. Ing. František Valach, CSc. Kanadské návrhy v oblastí „Mezinárodního bezpečnostního programu"
  Vliv světové globalizace na strategii
  Dědictví Kosova a budoucnost NATO
  Dilemata bezpečnosti
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Unifikace československé branné moci
  Podplukovník František Urban
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla