Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:       pdf file
Obsah:
JUDr. Ivan Kudela Anabáze ruských legií 1918-1920
  Čínské názory na informační válku
Ing. Lenka Lukášková

Edukativní efekt předlistopadové branné výchovy je stále živý

Pplk. doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc.

Faktory ovlivňující vedení operací a bojů v zastavěných prostorech

Ing. Bc. Radomír Ščurek Gender mainstreaming ve státní správě, armádních, bezpečnostních a záchranných útvarech
  Generálmajor v. v. Josef Souček
PhDr. Jan Eichler, CSc. Globální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnostiGlobální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti
  Letectvo v mírových a humanitárních operacích
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich Místo a úloha operační přípravy státního území při realizaci systému zabezpečení hostitelským státem
Brigádní generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., doc. Dr. Lázsló Szücs

Možnosti modernizace vojenské logistiky maďarské armády

Ing. Josef Nastoupil Nesmrtící zbraně
Mgr. Stanislav Thurnvald, Ing. František Greiner Poznámky k možné revizi ústavy
  Preventivní válka, či preemptivní útok?
Pplk. Ing. Jaroslav Moravčík Příklady použití letáků ve válce v Iráku
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Programové cíle činnosti Ředitelství výcviku a doktrín pro přechod na profesionální armádu
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Soustředění zpravodajského úsilíoustředění zpravodajského úsilí
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D. Systém katalogizace ČR a katalogizace výrobků
  Vojenský profesionál a informace
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam a úloha řízení lidských zdrojů v podmínkách AČR