Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenské rozhledy č. 2/2010
Ročník: XIV. (LI.)
Datum vydání: 24. května 2010

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 1/2010
Ročník: XIV. (LI.)
Datum vydání: 25. ledna 2010

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 4/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 23. listopadu 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 3/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 30. července 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 1/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 25. května 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 1/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 30. ledna 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Co s teorií vojenského umění
Profesor Ing. Vladimír KIaban, CSc. Efektivní směry rozvoje obranného výzkumu
  English Annotation
Doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc.

Hnací hmoty, trhaviny, munice a vnitřní

balistika

  IDET a profesionalizace armády
Ing. Ladislav Klíma , CSc. Infrastruktura obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Jak mnoho je dost pro obranu?
  Komplexní ochrana vojenské techniky
Plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc.

Metody rozhodovacího procesu v podmínkách

využití procesního řízení

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Možnosti pasivní detekce a sledování

vzdušných cílů

Plukovník gšt. Ing. Jiří Halaška Národní teritoriální úkoly
Ing. Milan Šnajder, CSc.

Operačně-taktický systém velení a řízení

pozemních sil AČR

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Řízení zpravodajské činnosti a průzkumu
Major doc. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.

Specifikace a hodnocení spolehlivosti

vojenské techniky v procesu obranné akvizice

Ing. Ladislav KIíma, CSc. Státní podpora obranného výzkumu a vývoje
Ing. Ladislav KIíma, CSc. Střednědobé plánování obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Miloš Štěpánek, DrSc.

Trendové analýzy pro stanovení klíčových

směrů rozvoje obranného výzkumu

Profesor RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Toxiny jako potenciálně zneužitelné chemické

a biologické prostředky

Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka, CSc. Vojenská strategie v České republice
Plukovm1l doc. Jng. Petr Němec, CSc. Vojenské operace a operační umění
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Vyčleňování sil Armády CR
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.

Vývoj nových metod a prostředků pro

diagnostiku a profylaxi otrav bojovými

organofosfáty

Celé číslo:       pdf file
Obsah:
Mgr. Jana Golembievská, podplukovník Ing. Vladislav Vincenec Bibliografické citace
Doc. RNDr. Milan Mišovič, CSc. E-learning v přípravě vojenského profesionála
  English Annotation
Mgr. Jaroslava Jandová, Mgr. Eva Pavlíková Gendrová rovnost výkonu služby a profesních kariér AČR
  Generálplukovník Ján Ambruš
  Jak studovat postmoderní konflikty?
PhDr. Jan Eichler, CSc. Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik
  Kosmické operace
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Kultivace vojenského profesionála
  Morální limity strategického útoku
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Některé otazníky kolem taktického zpravodajství, HUMINT a CI
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák O environmentálních manažerských systémech
Mgr. Lumír Tesař Ohniska napětí v Perském zálivu
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., Ing. Dana Pavlíková Ochrana vod v armádách NATO a PfP
  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc., PhDr. Antonín Rašek Přípravné období rozdělení čs. státu a armády
Pavel Severa Průmyslový popis - šance, nebo povinnost?
Dr. Antonín Svěrák Regionální bezpečnost a Rakousko
Ing. Svatopluk Kunc Řízení nákladů v AČR
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Teorie a politika nákupu zařízení pro ozbrojené síly
  Získavání zpravodajských údajů o asymetrických ohroženích