Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Karel Pezl Přemýšlení o možném - II
Plk. Ing. Václav Svoboda Exaktnost a vrcholové řízení v oblasti obrany státu - II
Mjr. Ing. Rudolf Rak Model řízení obranných zdrojů
Genmjr. Ing. Emil Antušák Nelehký úkol - dopracování návrhu před11isu „Strategická obrana ČR"
Ing. Jiří Florián Některé pohledy na obranu teritoria
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Některé poznámky k vojenské akvizici

Pplk. Ing. Petr Janský, CSc., Ing. Eva Krupičková, CSc.

Vědeckoinformační činnost v zahraničních armádách
Ing. Josef Janošec, CSc. Je obranný výzkum myslitelný bez vědeckoinformační činnosti?

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., pplk. Ing. Josef Strelec, CSc.

Plánování a řízení lidských zdrojů AČR
Ing. Karel Hekš Optimalizační model alokace zdrojů
Dr. Klaus-Dieter Kuchler Personální management a informační systém Bundeswehru
Dr. Frederick Pang Potřebujeme adaptabilní armádu
Pplk. Ing. Karel Burda, CSc. Návrh architektury vojenského řídicího systému

Prof. Ing. František Ludvík, CSc., doc. Ing. Pavel Konečný, CSc.

Kritéria hodnoceni zbraňových systémň
Plk. doc. Ing. Petr Němce, CSc. K optimalizaci Armády ČR
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Dr. Edvard Beneš a armáda
Ing. Jiří Veličko Řízeni rizika při mimořádných událostech
  Kdo ohlídá hlídače?
Dr. Anton Grizold Hrozby míru a bezpečnosti ve světě
Plk. Ing. Aleš Komár, CSc. Spolupráce na úrovni Výboru pro výzvy moderní společnosti - CCMS/NATO/NACC
  Armádní generál in memoriam Ing. Vojtěch Boris Luža
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
RNDr. Vilém Holáň Základní kroky Armády ČR k dosažení interoperability s armádami států NATO
Ing. Karel Pezl Přemýšlení o možném
PIk. Ing. Václav Svoboda Exaktnost a vrcholové řízení v oblasti obrany státu - I
Ing. Oldřich Pekárek, CSc. Bezpečnostní politika ve vojenských informačních systémech
Plk. Ing. František Valach, CSc. Veleni a řízení je především výzvou
Pplk. Ing. Milan Hanousek Zpravodajská příprava bojiště v armádách NATO v rozhodovacím procesu

Pplk. Ing. Vojtěch Májek, CSc.,

pplk. Ing. Jan Vachek

Taktické letectvo v boji s protivzdušnou obranou

Plk. Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Stav spolupráce se zahraničím v oblasti obranného výzkumu
Ing. Josef Janošec, CSc. Stav spolupráce se zahraničím v oblasti obranného výzkumu
Pplk. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Mírová mise OSN - UNGCI

Ing. RNDr. Mgr. Jan Šilhavý,

Mgr. Stanislav Balík

Kurz didaktiky pro učitele - štábní důstojníky Bundeswehru
Plk. Ing. Karel Kozák Sily rychlého nasazení a jejich místo v AČR

Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.,

{!P lk. doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Řízení v AČR očima studentů akademických kurzů - I
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Červen 1941 - Barbarossa kontra Groza
  Vojenské odstrašování
  „Třetí " světová válka skon čila: Co bude dál?
  Materiální zdroje obranného modelu
  Strategické revoluce
Dr. Javier Solana Nová role NATO v evropské bezpečnosti
  Divizní generál in memoriam Ing . .Josef Dostál
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čista
Celý článek:      pdf file
Obsah:
RNDr. Petr Nečas Bezpečnostní aspekty evropské integrnce
Ing. Dušan Štrauch, CSc. Krizový management: zvládání neočekáváného, neznámého a nechtěného
Prof. dr. Laurent F. Carrel Další vývoj bezpečnostně politické strategie Švýcarska
Genmjr. Ing. Emil Antušák Armáda ČR na historické křižovatce
Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Český postoj ke společné evropské obranné politice
Ing. Petr Svozil Strategická obrana České republiky
Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Nezbytný krok k interoperabilitě

Ing. Miloš Janda, plk. Ing. Karel Kozák,

mjr. Ing. Rudolf Rak

Nové způsoby použiti armády
Plk. Ing. Karel Eminger, Ing Ladislav Klíma, CSc. Obranný výzkum a jeho programování - II
Ing. Josef Janošec, CSc. Co očekáváme od aktiv rady resortu MO pro obranný výzkum
  Veřejná soutěž pro oblast obranného výzkumu
Plk. prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Bez iluzí do 21. století
Pplk. Ing Luděk Hodboď, CSc. Transformace Armády ČR - pohled spíše zdola
Plk. v zal. Ing. Josef Nastoupil Střet pojmů: Válka na frontě - válka na ploše
Pplk. Ing. Rostislav Bureš Nové principy velení vojskům vyžaduji i nové přístupy a nástroje
Dr. František Hanzlík, CSc. Soumrak nad demokraciíSoumrak nad demokracií
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Studie o rozšíření NATO
Ing. Dali bor Růžička, CSc., plk. Ing. Josef Němec, CSc. Ozbrojené sily vybraných evropských států
  Světový a evropský systém bezpečnosti
Plk. Ing. René Nastoupil, CSc. Operace Deliberate Force
  Profesionální vojenská etika
 

Evropská bezpečnostní struktura:

Nadbytek organizací?

Mjr. Ing. Jan Kaše Informační zabezpečeni mezinárodních cvičení
  Divizní generál in memoriam Josef Zmek
  Anglická anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Partnerství pro mír - včera, dnes a zítra
Plk. prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. Koncepce jazykové přípravy vojenských profesionálů AČR
Ing. Miloš Janda Příprava poloprofesionální armády
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Společenskovědní kultivace v přípravě vojenských profesionálů
Plk. Ing. Václav Svoboda Kanada a národní bezpečnost
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K některým pojmům strategie bezpečnosti státu
Plk. Ing. Petr Hartmann Aspekty koncepce protivzdušné obrany

Plk. doc. Ing. Libor Kosař, CSc.,

doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.,

kpt. Mgr. Zdeněk Dvořák

Personální strategie Armády České republiky

Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc.,

doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.

Informatická podpora personalistického managementu -II
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc., M.A. Současný stav SPPR a možnosti jeho další rozvoje
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. K výuce humanitních věd na vysokých vojenských školách
Dr. František Hanzlík, CSc. K možnosti použiti armády prezidentem dr. E. Benešem při řešení únorové krize v roce 1948
Plk. Ing. František Valach, CSc. Velitelství ozbrojených sil v Evropě - USEUCOM
Plk. doc. Ing. Robert Hulák, CSc Systémy pro podporu výcviku jednotek armády USA v SRN
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan NlAG (Poradní skupina NATO pro otázky spolupráce se zbrojním průmyslem)
Plk. Ing. Karel Kozák Zkušenosti z přípravy zahraničních armád
Dr. Ing. Petr Sazeček Kontinuální akvizice a podpora životního cyklu zbraňových systému v armádách NATO
  Síla zbrani, síla mužů

Adam Kolodziejczyk, Ph.D.,

Joanna Latacz, M.A.

Polské veřejné mínění o bezpečnosti, obraně a armádě
  Vojenská geografie v nové době
  Divizní generál in memoriam Václav Šára
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Pplk.Ing. Josef Janošec, CSc. K bezpečnostní politice České republiky

Plk. Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klima, CSc.

Obranný výzkum a jeho programování
Pplk. Ing. Josef Macků Počítačové modelování v AČR
Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc., plk. v zál. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. lnformatická podpora personalistického managementu I
Plk. Ing. Josef Němec, CSc. Poznatky z vše armádních sborů
Plk. Ing. Oldřich Horák, CSc. Možnosti průzkumu armádního sboru
  Z prologu ministra obrany ČR
  Třetí dimenze NATO
Plk. Ing. Miroslav Veselý K některým systémovým problémům logistiky v rezortu MO
Plk. doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Vojenská logistika - samostatný vědní obor
František Němec Armáda 21. století
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Mezinárodní bezpečnostní systémy, jejich podstata a dynamika
Pplk. Ing. Jan Mestek Páteř armády
Dr. Sylvestr Chrastil Několik poznámek k problematice šikanování v armádě
Plk. doc. Ing. Jaroslav Binka, CSc. Spolupráce vysokých vojenských škol ve vědecké oblasti
PhDr. Vladimír Pilát, CSc. Task Force Smith - První boj US Army v Koreji
Mjr. Ing. Jiří Baloun Informační infrastruktura USA pro obranuInformační infrastruktura USA pro obranu
  Ohlédnutí za výstavou IDET '95
  Pohled na budoucnost založený na minulosti
  Standardizace v NATO
  Armáda, Informace, novináři a veřejnost
  Protiraketová obrana
  Divizní generál in memoriam Alois Macbačlk
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Příprava na vstup České republiky do NATO v rezortu obrany
Pplk. gšt. Ing. Jiří Halaška Proces vnitřního přizpůsobování NATO na změněné podmínky ve světě
Pplk. Dr. Lubomír Žumár Operace stabilizačních sil SFOR na území Bosny a Hercegoviny a příprava pokračující mírové mise
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Bezpečnostní systém ČR a krizový management - II
Plk. Ing. Václav Svoboda Nebojme se programové struktury!
Pplk. Ing. Miroslav Štangl, CSc. Pravděpodobné směry rozvoje ozbrojených sil a vojenského umění
Pplk. Ing. Milan Hanousek Operace pozemního vojska USA v duchu nového polního řádu FM 100-5
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K úloze pozemních sil Armády České republiky
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. Trendy vojenství počátku příštího století a jejich vliv na výstavbu AČR
František Němec Podle možností, nebo podle potřeb?
Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Jak dál v pozemních silách AČR?
františek Roček Evropa 21. století
Ing. Jaroslav Kočí, CSc. Globální bezpečnost - optimalizace mezinárodních vztahů
Strategické myšlení Vojenské letectvo: teorie a praxe nátlaku
  Bezpečnostně politické varianty Rakouské republiky: Bezpečnost samostatně, nebo v koalici
  Nová hrozba zbrani hromadného ničeni?
  Obejde se svět bez NATO?
Mgr. Antonín Mládek Legislativní řešc1ú mimořádných i krizových situací v ČR
  Co možná nevíte
  Dobrovolnici v čs. armádě za mobilizace v záři 1938
  Divizní generál Vladimír Vojtěch Klecanda
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla