Redakční rada

Nabídka akcí

Základy environmentální bezpečnosti ve vojenských operacích (2)

Moderní armáda by měla být schopna chránit životní prostředí v průběhu provádění operací zahrnutím ochrany životního prostředí do plánovacího a rozhodovacího procesu. Má chránit životní prostředí nejen v prostoru základen, ve výcvikových prostorech, ale nově i v celém operačním prostoru působení ozbrojených sil. O způsobech řešení oblasti environmentální bezpečnosti a tzv. risk managementu při předcházení vzniku nevratných škod na přírodních, kulturních a historických památkách pojednává tato studie.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc., prof. Ing. Aleš Komár, CSc., Ing. Vladislav Vincenec, Ph.D.

Základy environmentální bezpečnosti ve vojenských operacích
The Basics of Environmental Security in Military Operations

CEMPÍREK, Miroslav, KOMÁR, Aleš, VINCENEC, Vladislav, Základy environmentální bezpečnosti ve vojenských operacích, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 1, s. 89-99, ISSN 2010-3292


Celý článek

Ing. Vladislav Vincenec, Ph.D. (pplk. v.z.), nar. 1956, vojenská střední škola v Žilině (1975), náčelník chemické laboratoře u VÚ 1852 v Brně, 1979-1983 studium na VVŠ technického a týlového zabezpečení v Žilině, po ukončení školy pracoval do r. 1986 jako asistent katedry zabezpečení PHM u VVŠ PV ve Vyškově. V roce 1986-1988 studoval postgraduálně na VA v Brně a po ukončení studia pracoval až do r. 1990 jako náčelník služby PHM md v Plzni. 1990-1994 pracoval ve funkci náčelníka služby PHM VVŠ PV a v letech 1994-1997 ve funkci odborného asistenta katedry veřejné ekonomiky a služeb logistiky, poté ve funkci náčelníka vědecké skupiny a zástupce náčelníka vědecko-informačního oddělení VVŠ PV, 2001-2004 tajemník sekretariátu rektora VVŠ PV. Od září 2004 pracuje jako vedoucí správní skupiny na fakultě ekonomiky a managementu, UO v Brně.

25/05/2012

Zanechat komentář