Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. v zál. Ing. Josef Fučík Jakou obranu republice?

Plk. doc. Ing. Jiří Svačina, CSc.,

doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Východiska k transformaci vojenského školství AČR
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Systém plánování, programování a rozpočtování
Plk. RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. Co chceme, kam jsme došli
Pplk. Dr. Petr Rožňák Úřad zplnomocněnce ozbrojených sil SRN ve Spolkovém sněmu
  NATO: Nutnost rozšíření
Genmjr. Ing. Emil Antušák Vzniká nová operační doktrína AČR
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Principy použiti vojenského letectva a PVO
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša K úkolům vojska územní obrany
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Vojsko územní obrany - teorie a praxe
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie maskováni v AČR a v armádách států NATO
Plk. Ing. Aleš Komár Logistika armády
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Rakousko-uherský nástupní plán v roce 1914
  O obranném průmyslu
Plk. Ing. Egon Kratochvíl AFCA (Aktivita a plány české pobočky)
  Slovenská republika

Pplk. Ing. Voj těch Němeček, pplk. Ing. Petr Škrob, CSs., PhDr. Drahomíra Kožmínová, CSc.

K výkladu pojmů teorie maskování armád státu NATO
  Ze „zákazníka" bezpečnosti „hraniční" zemi
  Armádní generál in memoriam Ing. Alois Eliáš
Celé číslo:    pdf file
Obsah:
  Václav Havel armádě
Ing. Vladimir Leška Evropská bezpečnost v období systémové transformace postkomunistických zemí
Podplukovník Ing. Milan Hanousek Struktura mezinárodního bezpečnostního systému
Podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc. Vybrané ekonomické aspekty procesu profesionalizace
  Spojenecký sbor rychlé reakce Severoatlantické aliance
Generálmajor Ing. Emil Antušák Nové aspekty vojenské strategie

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, podplukovník Ing. Luděk Hodboď

K prostoru obrany
Podplukovník doc. Ing. Karel Kotek, CSc. OPZHN ano, nebo ne?
  Vojenské rozhledy o Vojenských rozhledech
Plukovník v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Vojenské přípravy Srbska a Černé Hory k válce v roce 1914
Plukovník Ing. Václav Svoboda Ještě k myšleni a armádě (k článku ve V.R č. 6/1993)
Plukovník v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Ke koncepci výstavby Armády ČR
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Ke konfliktu nízké intenzity

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša,

plukovník Ing. Karel Kozák

K obsahu operační přlpravy
Ing. Milan Štembera. CSc. Krizový management
  Netradiční zbraně a prostředky
  Vojenská doktrína Ruské federace, její ozbrojené sily, rozvědka
  Služba poddůstojníků na krátkodobý úvazek v armádách Francie, Belgie a SRN
Ing. Stanislav Krajíček Metody tvůrčí práce (kreativní metody) a jejich možné aplikace ve vztahu k armádě
  Východní Evropa - hledáni bezpečnosti
  Armádní generál Josef Bílý
Celý článek:       pdf file
Obsah:
Ing. Pavel Jégl Parlamentní kontrola ozbrojených sil v ČSFR a ČR
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Krizový management
PhDr. Antonín Rašek Demokratizace, humanizace, armáda: zkušeností čtyř let
PhDr. Antonín Leška Bezpečnostní aspekty českých národních zájmů

Generálmajor Ing. Emil Antušák, podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc.

Vznikl Institut pro výzkum operačního umění
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša K systematizaci klamání
Plukovník Ing. Miroslav Zabadal, CSc. K chemickému zabezpečení operace
Major RSDr. Jaroslav Vltavský. CSc. Služba poddůstojníků - problémy na pokračování?
  Quo vadis PVO?
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec, CSc. Tendence vývoje spojovacích prostředků
  Demokracie a obrana
  Moderní vojenská tisková slutba
PhDr. Jan Gebhart Zklamání a nové naděje
  Jan Syrový
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
PhDr. Antonín Rašek Rozhodující je lidský potenciál
Plukovník doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Osobnost vojenského profesionála: možnosti, předpoklady a požadavky
Podplukovník Dr. Antonín Svěrák Základy mezinárodní a obranné politiky evropských neutrálních států
Ing. Josef Hrdlička Teorie a praxe moderních armád
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Transformace vojenského školství vyžaduje systémové změny

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Navrátil, CSc.,

plukovník Ing. Svatopluk Veselý, CSc.

Koncepce dalšího vzdělávání důstojníků logistiky Armády České republiky
Plukovník v zál. Ing. Josef Nastoupil Krizové situace a jejich řešení armádou
Plukovník Ing. Jiří Vlasák Možné použití vojska územní obrany
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. IHEDH (Institut vysokých studil národní obrany Francouzské republiky)
  Vojenská účast ČR na zrodu státu Izrael
  Softwarové vývojové prostředí vyvíjených informačních systému
Plukovník Ing. Egon Kratochvil AFCEA (Nyní již v České republice)
Kapitán Dr. Pavel Minařík. CSc. Konstituováni struktury motostřeleckých divizi v letech 1957 až 1958
PhDr. Jan Gebhart Tři králové: Balabán - Mašin - Morávek

Major RSDr. Jaroslav Vltavský. CSc.,

kapitán PhDr. Miloš Tengler

Průběh služby poddůstojníků čs. armády v letech 1918 al 1960
  Armádní generál Ludvík Krejči
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Podplukovník doc. RSDr. Oldřich Mašek, CSc. K brannému vědomi společnosti a armády
Plukovník RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. K informačním službám na Ministerstvu obrany ČR
Plukovník PhDr. Karel Jícha Překoná AČR zátěže a pozůstatky minulosti?
Major Dr. Štefan Danics, CSc. Cíle zahraniční politiky a bezpečnost
Plukovník Ing. Egon Kratochvíl Organizační struktura jako systém
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Současnost a budoucnost vojenských věd
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Vědecká činnost v podmínkách naší armády
Plukovník doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc. Systém dalšího vzdělávání důstojníků v Armádě ČR
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Motivace a výuka dospělých
Plukovník Ing. Svatopluk Veselý, CSc. Program mezinárodního vojenského vzdělávání IMET pro Armádu ČR
Plukovník doc. Ing. Karel Pichl, CSc. Jaká je všeobecná vzdělanost uchazečů o studium na Vojenské akademii v Brně
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm Vysoká vševojsková škola obrany
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Strategická válečná hra „s volným průběhem"
Podplukovník Ing. Vojtěch Němeček K využití československého stálého opevněni
Plukovník MUDr. Jozef Zákopčan, CSc. Zdravotnická služba k profesionalizaci AČR
Podplukovník doc. Ing. Miroslav Siska, CSc. Počítačové modely v komunikačních systémech
Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. Možnosti využiti vojenských geoinformačních systémů v civilních institucích
Podplukovník doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Některé zkušenosti z personálního managementu
  Možnosti vzdělávání příslušníků ozbrojených sil USA
  Změny francouzské obranné strategie- sázka na vesmír
  Ozbrojené sily Maďarské republiky
  Divizní generál Ing. Jaroslav Fajfr
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Úvodní slovo ke koncepci
  Koncepce výstavby AČR do roku 1996
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Mezinárodni determinanty bezpečnostní politiky České republiky
Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc. Troji úloha armády
Ing. Josef Hrdlička Exoevropské pásmo rizikových faktorů
Plukovník v zál. Ing. Josef Fučík Výpověď generálního inspektora
  Slovo organizátora
  Slovo odborných garantů
Plukovník Ing. Václav Svoboda, CSc. Konstruktivní role armád v současném světě
Doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc. Kořeny soudobé ekologické situace lidstva a filozoficko – etické předpoklady jejího řešení
Doc. Ing. Ladislav Halberštát, CSc. Vojenské vzděláváni jako součást vzdělávací soustavy státu v podmínkách profesionalizace armády
Podplukovník PhDr. Luděk Adamovský Vztah společnosti a armády z hlediska specifických motivaci aspirantů Školy důstojníků v záloze k armáděVztah společnosti a armády z hlediska specifických motivaci aspirantů Školy důstojníků v záloze k armádě
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. Využití zahraničních zkušenosti pil přípravě profesionála Armády ČR
Doc. PhDr. Josef Šmajs, CSc. Filozofický rozměr ekologické krize
Plukovník Ing. Miroslav Zabadal, CSc. Podíl chemického vojska na ekologické výchově a vzděláváni vojenských specialistů
Podplukovník Ing. Otakar Míka, CSc. Komplexní záchranný systém České republiky
Podplukovník Ing. Karel Kotek, CSc. Možnosti modelováni následků radiačních a chemických havárii
Plukovník prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Armáda při ovlivňováni výzkumu v oblasti výzbroje
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Teritoriální vojsko v systému obrany státu
  STRATEGIKON - zapomenuté klasické dílo o vojenství
  K článku Quo vadis PVO?
  K článku Co dál s informacemi v armádě?
  Logistika v ozbrojených silách některých států
  Systémy C31 - zvýšení bezpečnosti státu
  Vzestup a pád maršála Tuchačevského
  Sborový generál Jan Kratochvil
Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  Úvodní slovo
Generálporučík Ing. Karel PezI K aktuálním problémům ČSA v roce 1992
PhDr. Jaroslav Janda Perspektivy obrany státu
Generálmajor Stanislav Chromec, CSc. Informatizace ČSA

Plukovník v zál. Ing. Milan SIádeček, DrSc., plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Plukovník Ing. Ladislav KIíma, CSc. Představy o záměrech výstavby vědy a výzkumu v ČSA
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Vojenská věda, ozbrojený zápas a ozbrojený systém
Plukovník Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Aktuální úkoly a možnosti vojenské vědy
Kolektiv autorů ISS FMO Institut pro strategická studia FMO
Plukovník Ing. Egon Kratochvil Armáda řízené pomoci cílů - realita nebo fikce
Plukovník gšt. Štefan Hamarčák Nové úkoly vyžaduji změnu obsahu přípravy vedoucích funkcionářů ČSA
Generálmajor PhDr. Tibor Hochsteiger, CSc. Historická věda v armádě, současné potřeby a skutečnost
Plukovník doc. PhDr. Jaromír Cvrček, CSc. Společenské vědy o jejich uplatněni v armádě
Plukovník doc. Ing. Libor Gašpierik K zmene bojového použitia dolostreleckých jednotiek
Plukovník Ing. Miroslav Bodlák K problematice rozvoje spojeni
Podplukovník PhDr. Jan EichIer, CSc. Nová bezpečnostní strategie USA
  Geopolitika dnes
  Poučit se z cizích válek
  K ozbrojeným silám Velké Británie